Over deze website

Publieksvoorlichting over het milieu is belangrijk. Informatieverstrekking over luchtkwaliteit is zelfs een EU verplichting uit de Kaderrrichtlijn luchtkwaliteit en het Verdrag van Århus. Common Information to European Air (CITEAIR, http://www.citeair.eu) is een project (medegefinancierd  door het EU INTERREG IIC en IVC programma) dat gestart is in 2004. Het ondersteunt steden en regio’s bij het verzamelen, presenteren en vergelijken van luchtkwaliteit gegevens en levert een bijdrage aan de rapportage over luchtkwaliteit en de plannen van aanpak. CITEAIR ondersteunt Europese steden en regio’s bij hun inspanningen om te voldoen aan de grenswaarden en om de luchtkwaliteit voor hun burgers te verbeteren.

CITEAIR werkt samen met niet-project steden en andere belanghebbenden waaronder de Europese Commissie (DG Milieu) en het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA).
Het belangrijkste resultaat van CITEAIR heeft betrekking op publieksvoorlichting met behulp van begrijpelijke en vergelijkbare informatie over de luchtkwaliteit in Europese steden. 

Hiervoor zijn twee instrumenten ontwikkeld:

 • De eerste luchtkwaliteitindex op Europees niveau
 • www.airqualitynow.eu: een interactieve website voor de presentatie en de vergelijking van de luchtkwaliteit in steden.

  De Europese, gezamenlijke indexen (per uur, per dag en per jaar) die zijn ontwikkeld door de steden van CITEAIR worden toegepast op de site www.airqualitynow.eu. Dit is een aantrekkelijk manier voor een actuele (‘live’) vergelijking van de luchtkwaliteit in diverse steden en op een begrijpelijke manier. De website heeft niet als doel om lokale luchtkwaliteit websites te vervangen. Het is een aanvulling in de vorm van een vergelijking met andere steden. Inmiddels leveren meer 60 steden en regio’s actuele gegevens aan www.airqualitynow.eu. Door deze aanpak zijn milieugegevens van verschillende plekken in Europa gemakkelijk te vergelijken.
 • Om deel te nemen aan www.airqualitynow.eu kunt u e-mailen naar join@airqualitynow.eu
   
   

      © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | RSS feed | Sluit u bij ons aan | Contacten | Sitemap | Copyright & Disclaimer