Copyright & Disclaimer

Gebruik van gegevens van CITEAIR:

Het geautoriseerde gebruik van de gegegevens op www.airqualitynow.eu is uitsluitend gericht op het leveren van informatie en op educatieve toepassingen. De gegegevens kunnen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet voor de controle op de naleving van verordeningen. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van lokale luchtkwaliteitgegevens, maar is gericht op het informeren van het algemene publiek op een algemene en begrijpelijke wijze.
CITEAIR being financed by public funds, its results are to be made available to a large public but the activities and the related results are thus of a non-commercial character. they can not be used for commercial purposes nor for compliance checking with the regulation. In order to ensure those objectives and the consistency for the public of information based on CITEAIR results or methodology from different users, a license procedure is available free of charge. It must be signed prior to any use of CITEAIR products, and especially the air quality indices.

CITEAIR en zijn partners zijn de enige en exclusieve eigenaar van alle rechten, met betrekking tot alle databases, grafieken, bestanden en andere gegevens die zijn gecreëerd en worden weergegeven op www.airqualitynow.eu. Broninformatie (ruwe gegevens, kaarten, bestanden, etc.) blijven het eigendom van de desbetreffende lokale autoriteit, meetnetwerk of nationaal instituut, die tevens verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole van hun gegevens.

In geen geval zullen CITEAIR en zijn partners aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van verloren gegevens, gederfde inkomsten, herstel van  gegevens, vervanging van gegevens, claims door derden of vergelijkbare kosten die voortkomen uit het gebruik van de gegevens.
LEGAL AGREEMENT

If you want to use CITEAIR results, please fill the following form:

Requesting data usage authorization:
*: Mandatory fields

The licence has to be granted by all Citeair partners.
If your request fulfils the requirements of CITEAIR use, you will get a confirmation mail with this electronic version of the Licence Notice.
Specificaties van de website:
- Huidige versie: gelanceerd in juni 2007
- Schermresolutie: ontworpen voor een minimale resolutie van 1024 x 768
- Aanbevolen browser: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox 1.5 + Windows en Macintosh besturingssystemenEditorial policy and content: Citeair's partners
- Technical management and development: Airparif (www.airparif.asso.fr), airquality monitoring network for the Ile-de-France region
- Graphic design: Pixup (www.pixup.com) and Baladesign (www.baladesign.fr)
- Coding: Emmanuel Guérin (Pixup), Jean-françois Boquillard (Airparif)
- First version: ATAC- Mobility Service for Rome (http://www.atac.roma.it)
- Transfer and 2nd version: Airparif


    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | RSS feed | Sluit u bij ons aan | Contacten | Sitemap | Copyright & Disclaimer